• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 18 Μαΐου 2011, 09:16

    1. Σε ότι αφορά στις ονομασίες των νέων εταιρειών προτείνεται: ΔΕΣΜ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς) αντί ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η λέξη ανεξάρτητος δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζεται και στον τίτλο διότι ανεξαρτήτως του μοντέλου διαχωρισμού που επιλέγεται η νέα εταιρεία είναι TSO (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς), καθόσον άλλωστε δεν εμφανίζεται και στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Επίσης πρέπει να εξαλειφθεί από τον τίτλο το "Ηλεκτρικής Ενέργειας" διότι στον τίτλο της μητρικής ΔΕΗ Α.Ε. εμφανίζεται με τη λέξη “Ηλεκτρισμού” και αρκεί να προστεθεί στους ορισμούς του νόμου: Σύστημα Μεταφοράς ή Σύστημα: είναι το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Με τον τρόπο αυτό γίνεται σύνδεση και με τους ορισμούς προηγούμενων νόμων Στην Αγγλική παραμένει συνεπώς το HTSO S.A. (Hellenic Transmission System Operator) που έχει ήδη κατοχυρωθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εμφάνιση της εθνικότητας στον τίτλο παρέχει τη διάκριση μεταξύ ομοειδών εταιριών στους διεθνείς οργανισμούς. ΔΕΣΔ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Διανομής) αντί ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Θα πρέπει να εισαχθεί στους ορισμούς του νόμου η έννοια "Σύστημα Διανομής" όπως υπάρχει και στην Οδηγία για λόγους συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή ορολογία. Σύστημα Διανομής ή Δίκτυο: είναι το Σύστημα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με τον τρόπο αυτό γίνεται σύνδεση και με τους ορισμούς προηγούμενων νόμων Στην Αγγλική HDSO S.A. (Hellenic Distribution System Operator). ΔΕΑΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) αντί Λ.ΑΓ.Η.Ε Α.Ε. Η λέξη «Λειτουργός» πρέπει ν’αντικατασταθεί από το “Διαχειριστής" διότι η λέξη “Operator”πρέπει να μεταφράζεται κατά τον ίδιο τρόπο. Στην Αγγλική HEMO S.A. (Hellenic Electricity Market Operator). Εναλλακτικά ΔΑΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) Στην Αγγλική EEMO S.A. (Electric Energy Market Operator). 2. Όπως προβλέπονται στο άρθρο 156 καταργούμενες διατάξεις του ν. 3428/2005 για το φυσικό αέριο, πρέπει να προβλεφθεί κάτι αντίστοιχο για τους προηγούμενους νόμους για τον ηλεκτρισμό ν. 3426/2005, ν. 3175/2003 κ.λ.π. Για παράδειγμα, στο άρθρο 28 του ν. 3175/2003 προβλέπεται ότι στον ΔΕΣΜΗΕ δύνανται να καταβάλλονται, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για τη χρηματοδότηση έργων και μελετών. Το άρθρο αυτό πρέπει να προσαρμοσθεί κατάλληλα 3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 108 πρέπει να διορθωθεί η φράση "διαχείριση του δικτύου" Δημήτρης πρ. Εθνικός Εμπειρογνώμων στην Ευρωπαική Επιτροπή