• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης' | 18 Μαΐου 2011, 23:57

    Συμφωνώ με την απελευθέρωση, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι μονόδρομος. Με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κανείς δεν σκέφτεται πχ να βάλει φωτοβολταϊκά μόνο για τις ανάγκες της οικογένειάς του, αλλά πώς θα αποκομήσει κέρδη από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε, πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να αγοράζει το παραγόμενο ρεύμα και το ελληνικό κράτος (ΔΕΗ) μπορεί να το κάνει αυτό μόνο μέχρι ενός σημείου. Η Ελλάδα στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα θα είναι άθλος αν μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις της για το 2020 (πρέπει νομίζω μέχρι το 2020 το 20% της παραγόμενης ενέργειας της Ευρώπης να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).