• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Δ.' | 19 Μαΐου 2011, 07:42

    Ο έλεγχος των υποδομών, αλλά και η διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς πρέπει να μείνει στο Δημόσιο. Επίσης, θα πρέπει να ορίζονται προδιαγραφές για την ασφάλεια των πολιτών, του προσωπικού εργασίας και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ποιος θα ελέγχει αυτά τα πράγματα. Οι ιδιώτες?