• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστόδουλος' | 30 Μαΐου 2011, 19:09

    διορθώνω τη διατύπωση του Αρθ. 45.2.β (η) κάθε ζήτημα σχετικό με τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει,