• Σχόλιο του χρήστη 'παπαθεοδωρίδης' | 2 Ιουνίου 2011, 12:01

    Τι σημαίνει ότι η ΡΑΕ στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της διαθέτει «πλήρη οικονομική αυτοτέλεια»? Δεδομένου ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί μόνο κατασταλτικό έλεγχο στα οικονομικά της ΡΑΕ, η εν λόγω αρχή θα μείνει παντελώς ανέλεγκτη στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ? Πιστεύω, ότι ο προϋπολογισμός της , όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες ελληνικές μη συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δεν θα πρέπει να προσαρτάται στον Κρατικό Προϋπολογισμό , δεδομένου ότι δεν αποτελεί μέρος του κρατικού προϋπολογισμού και η προσάρτησή του στον Κρατικό Προϋπολογισμό συνεπάγεται τον τυπικό έλεγχο του προϋπολογισμού της ΡΑΕ. Αντιθέτως, πρέπει να ασκείται ενδελεχής προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο , και ταυτόχρονα να υποβάλλεται και στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής καθώς και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μάλιστα, άλλες ελληνικές ανεξάρτητες αρχές υποβάλλουν τον προϋπολογισμό τους και στον αρμόδιο Υπουργό ο οποίος εποπτεύει την αρχή και ο οποίος εξάλλου προτείνει ή και διορίζει τα μέλη της. Δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, το παρόν σχέδιο νόμου πρέπει να θεσπίσει τον προληπτικό και ουσιαστικό έλεγχο του προϋπολογισμού της ΡΑΕ και να μην αφήσει ανέλεγκτη την αρχή. Επίσης, πουθενά δεν προβλέπεται η άσκηση ελέγχου στον απολογισμό της ΡΑΕ, ο οποίος πρέπει να ασκείται τουλάχιστον από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στον οποίο υπάγονται όλες οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.