• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΠΟΙΖΩ' | 2 Ιουνίου 2011, 15:18

    ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Οργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού Με το παρόν σ/ν επιλέγεται το λιγότερο προωθημένο μοντέλο οργάνωσης της αγοράς που επιτρέπει η Οδηγία 2009/72, με ορισμό ανεξάρτητου διαχειριστή του συστήματος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ), ο οποίος αποτελεί εταιρεία θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ. Ως προς το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι με το σημερινό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς υπάρχει διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), ο οποίος (αν και με προσωπικό που ανήκε κυρίως στη ΔΕΗ ΑΕ) δεν ήταν θυγατρική της ΔΕΗ και ζητούμενο αποτελούσε η περαιτέρω ανεξαρτητοποίησή του από τη ΔΕΗ ΑΕ. Δυστυχώς, αντί το σ/ν να κάνει βήματα προς άρση των στρεβλώσεων που υπάρχουν στην αγορά ηλεκτρισμού, αποτελεί στην ουσία οπισθοδρόμηση ως προς την αποδέσμευση του διαχειριστή του συστήματος από την καθετοποιημένη επιχείρηση. Δεύτερο μεγάλο μειονέκτημα του επιλεχθέντος μοντέλου αποτελεί η εξαιρετικά γραφειοκρατική δομή που πρέπει να δημιουργηθεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/72, προκειμένου να αποκτήσει κάποια εχέγγυα ανεξαρτησίας η υπό σύσταση θυγατρική εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Δεν αποτελεί καθόλου ελπιδοφόρο σημείο για τη ουσιαστική ανεξαρτησία του ΑΔΜΗΕ ΑΕ, το γεγονός ότι στο Εποπτικό Συμβούλιο που συστήνεται η πλειοψηφία των μελών του διορίζεται από τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, δηλαδή από τη ΔΕΗ ΑΕ (άρθρο 117). Επίσης, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης που προβλέπεται, διορίζεται με τη σειρά του από το Εποπτικό Συμβούλιο (άρθρο 118), δηλαδή η ΔΕΗ ΑΕ ελέγχει εμμέσως τους ανθρώπους που διοικούν τα όργανα, τα οποία υποτίθεται θα εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία του διαχειριστή του συστήματος. Μέσα από μια γραφειοκρατική (και ιδιαίτερα κοστοβόρα τελικά για τους καταναλωτές ) διαδικασία σύστασης οργάνων, υποβολής αναφορών, εκθέσεων και εγκρίσεων επιδιώκεται στην ουσία απλώς η διαιώνιση της μονοκρατορίας της ΔΕΗ ΑΕ αφού κανένα ουσιαστικό εχέγγυο ανεξαρτησίας δεν έχουν τα εποπτικά όργανα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Επίσης, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι μεσούσης της οικονομικής κρίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη περικοπής εξόδων και δεν προτείνεται ένα απλούστερο και κατά το δυνατόν λιγότερο δαπανηρό μοντέλο Ως προς το Δίκτυο Διανομής, αποτελεί πρόοδο (επανεφαρμογή της Οδηγίας 2009/72) ο διαχωρισμός της δραστηριότητας της διαχείρισης του δικτύου διανομής από τις λοιπές δραστηριότητες της ΔΕΗ ΑΕ, και η σύσταση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Ωστόσο, η πρόβλεψη για παραμονή της κυριότητας του δικτύου διανομής στη ΔΕΗ ΑΕ, αδυνατίζει σημαντικά το όλο εγχείρημα αφού άλλος θα είναι ο ιδιοκτήτης και άλλος ο διαχειριστής με όλα τα προβλήματα ως προς την παροχή ίσης πρόσβασης προς όλους στο δίκτυο, τις χρεώσεις που θα εφαρμόζονται και την αποκάλυψη του πραγματικού κόστους λειτουργίας του δικτύου που βαρύνει τους καταναλωτές. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος συμμόρφωσης διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με αποτέλεσμα, όπως και στην περίπτωση του συστήματος μεταφοράς, να μην υπάρχει κανένα ουσιαστικό εχέγγυο ανεξαρτησίας της θυγατρικής από τη ΔΕΗ ΑΕ. Για να υπάρξει ουσιαστική ανεξαρτησία, πρέπει κατ’ ελάχιστο, τόσο τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ όσο και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να διορίζονται με διαφορετική διαδικασία, και όχι άμεσα ή έμμεσα από τη ΔΕΗ ΑΕ.