• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 16:46

    1 (ι) Ευάλωτοι πελάτες Πρόταση τροποποίησης ως εξής: Οι Επιλέγοντες Πελάτες που είτε ευρίσκονται σε δυσχερή θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Προμηθευτή, λόγω της οικονομικής κατάστασής τους, είτε εξαρτώνται για λόγους υγείας από τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, είτε, τέλος, είναι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τεκμηρίωση Προτείνεται η διαγραφή της συγκεκριμένης πρότασης καθώς δεν υπάρχει αντικειμενικό κριτήριο προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα διαπραγμάτευσης ενός καταναλωτή. Παράλληλα, δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο στην οδηγία ενώ προβλέπονται οι υπόλοιπες περιπτώσεις δηλαδή οι πελάτες των απομακρυσμένων περιοχών, οι πελάτες με οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας.