• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 16:24

    2 (ιβ) Εγκατάσταση αποθήκευσης Να διευκρινιστεί ποια εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιεί ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του.