• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 16:02

    2 (ιε) Έλεγχος Να οριστεί ο άμεσος και έμμεσος έλεγχος σε εταιρεία. Έμμεσος έλεγχος ασκείται μέσω όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ΔΕΠΑ_ΔΕΣΦΑ_ΕΠΑ. Οι όροι «άμεσος» και «έμμεσος» έλεγχος επαναλαμβάνονται στο σώμα του κειμένου.