• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 16:26

    2. (ιη) Επιλέγων πελάτης Πρόταση τροποποίησης ως εξής: Επιλέγων Πελάτης: Πελάτης που είναι ελεύθερος να αγοράζει φυσικό αέριο από τον προμηθευτή της επιλογής του σύμφωνα με άρθρο 91. Τεκμηρίωση Προτείνεται ο ορισμός της οδηγίας 2009/73 καθώς είναι πιο σαφής. Ως έχει και σύμφωνα με ορισμούς, ο Επιλέγων Πελάτης δικαιούται να επιλέγει τρόπο (προμήθειας) «πώλησης φυσικού αερίου σε πελάτες» ενώ προτείνεται: «Πελάτης που είναι ελεύθερος να αγοράζει φυσικό αέριο από τον Προμηθευτή της επιλογής του.» δηλαδή ο Επιλέγων Πελάτης να «είναι ελεύθερος να αγοράζει φυσικό αέριο από (Προμηθευτή) «φυσικό και νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου» της επιλογής του.