• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 16:28

    2. (κγ) Μεγάλος πελάτης Πρόταση τροποποίησης ως εξής: Μεγάλος Πελάτης: Τελικός πελάτης ο οποίος προμηθεύεται εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, ποσότητα τουλάχιστον 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ., ανά θέση κατανάλωσης συμπεριλαμβανομένης της θέσης κατανάλωσης της δικής του ιδιοκτησίας, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 92. Τεκμηρίωση Προτείνεται ως Μεγάλος πελάτης να ορίζεται εκείνος με ιδία κατανάλωση τουλάχιστον 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ. ο οποίος και δύναται να μεταπωλεί σε άλλον επιλέγων πελάτη με την ιδιότητά του αυτή. Εφόσον η κατανάλωση κάποιου νομικού προσώπου είναι μηδέν ή δεν υπερβαίνει τις 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ. τότε αυτός δύναται να πουλά σε επιλέγοντες πελάτες με την ιδιότητά του ως Προμηθευτής αφού δηλαδή αιτηθεί και αποκτήσει σχετική Άδεια Προμήθειας. Να προστεθεί ο όρος Τελικός ώστε να είναι σαφές ότι θα θεωρείται Μεγάλος Πελάτης μόνο εκείνος για τον οποίο ισχύει η σχετική συνθήκη (ιδιοκατανάλωση τουλάχιστον 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ ανά θέση κατανάλωσης).