• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 16:09

    Τελικός πελάτης Να προστεθεί ο ορισμός στο Άρθρο 2 στο Τρίτο Μέρος: τελικός πελάτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προμηθεύεται φυσικό αέριο αποκλειστικά για δική του χρήση.