• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:14

    Προτάσεις: Κατάργηση της παραγράφου 4 που λέει ακριβώς το ίδιο με την παράγραφο 3. Τροποποίηση της παραγράφου 3 ως εξής: «3. Δεν χορηγείται Άδεια Διανομής για ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κατασκευασθεί με βάση άλλη Άδεια Διανομής, στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανομής και η υπάρχουσα δυναμικότητα του Δικτύου δεν έχει κορεσθεί, μέχρι τη λήξη ισχύος της εν λόγω Άδειας.» Τεκμηρίωση: Σε περίπτωση υπάρχουσας Άδειας Διανομής δεν πρέπει να τίθεται σε καμιά περίπτωση θέμα χορήγησης νέας άδειας στην ίδια περιοχή σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό που δεν δημιουργείται ΑΣΦΑ όταν μπορεί μια περιοχή να εξυπηρετηθεί από το ΕΣΦΑ. Στο άρθρο 49 της Οδηγίας (παράγραφος 8) αναφέρεται σαφώς ότι η Ελλάδα δύναται να παρεκκλίνει από το άρθρο 4 για τις γεωγραφικές περιοχές και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στις άδειες που έχει εκδώσει πριν από τις 15/3/2002 και σύμφωνα με την οδηγία 98/30/ΕΚ για την ανάπτυξη και την αποκλειστική εκμετάλλευση των δικτύων διανομής σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.