• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:43

    Πρόταση για διαγραφή τελευταίας φράσης. Διαμόρφωση ως εξής: Οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ και των περιοχών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθώς και οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στις ανωτέρω περιοχές, εφόσον είναι Μεγάλοι Πελάτες Τεκμηρίωση: Η διαγραφή της πρότασης θα οδηγήσει στην επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στη χρήση του για κίνηση οχημάτων καθώς θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και στόλοι οχημάτων επιχειρήσεων που ουσιαστικά μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο από τις ΕΠΑ που προμηθεύουν τις εγκαταστάσεις τους.