• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:17

    Επιλέγοντες πελάτες 2 (β) Πρόταση προσθηκών και διαγραφών στο κείμενο ως εξής: (β) Προκειμένου για νέες μονάδες, από την ισχύ των εγκαταστάσεών τους. Μετά από ένα έτος λειτουργίας της εγκατάστασης θα γίνεται αξιολόγηση για το αν εξακολουθεί να θεωρείται επιλέγων ή μη πελάτης Τεκμηρίωση: Διεγράφη η φράση καθώς προϋποθέτει μόνο μια σύμβαση προμήθειας ενώ στην πράξη ο πελάτης δύναται να έχει πλέον της μίας συμβάσεις προμήθειας.