• Σχόλιο του χρήστη 'Ευστάθιος Παπαδοόπουλος' | 3 Ιουνίου 2011, 11:21

    Η οδηγία 72/2009 δεν επιβάλλει την υιοθέτηση των ιδιαίτερα αυστηρών ρυθμίσεων ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην περίπτωση της «Θυγατρικής Μεταφοράς - ΑΔΜΗΕ». Στα άρθρα 135 και 136 όμως υπάρχουν προβλέψεις – περιορισμοί (χρονικοί και μη), καθ’ υπέρβαση της οδηγίας, που αφορούν δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού και στην παροχή υπηρεσιών της ΔΕΗ προς τη Θυγατρική και αντιστρόφως. Προτείνεται να απαλειφθούν οι εν λόγω περιορισμοί στη μετακινησιμότητα του προσωπικού από και προς τη ΔΕΗ και στην παροχή υπηρεσιών από και προς τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ.