• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ' | 3 Ιουνίου 2011, 12:26

    Θα πρέπει να είναι σαφές στο σύνολο των εργαζομένων που μεταφέρονται στον ΑΔΜΗΕ ότι η μεταφορά του θα διέπεται από τους όρους εργασίας των διατάξειων του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε Νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ),στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Δεν είναι δίκαιο και στην λογική της ίσης μεταχείρησης ο Νομοθέτης αυτό να μην το λάβει σοβαρά υπόψη πέρα από κάθε επιταγή οποιας δήποτε ΤΡΟΪΚΑΣ