• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΠΑ Α.Ε.' | 3 Ιουνίου 2011, 12:40

    Προτείνεται όπως οι ορισμοί του σχεδίου νόμου που ενσωματώνει την Ευρωπαική Οδηγία 73/2009, ταυτιστούν με τους αντίστοιχους της Οδηγίας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διαφορετικές ερμηνείες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ορισμοί "Έλεγχος", "Προμήθεια" και "Συνδεδεμένη Επιχείρηση".