• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΠΑ Α.Ε.' | 3 Ιουνίου 2011, 12:20

    Το κεφάλαιο θα πρέπει να διατυπωθεί έτσι ώστε να είναι σαφές ότι υποχρεώσεις προμηθευτών λιανικής αγοράς δεν αφορούν και προμηθευτές χονδρικής αγοράς, που απευθύνονται σε επιλέγοντες, μεγάλους πελάτες σύμφωνα με το νόμο, οι οποίοι προστατεύονται από το νομοθετικό πλαίσιο των διατάξεων περί ανταγωνισμού και απελευθέρωσης της αγοράς αερίου.