• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΠΑ Α.Ε.' | 3 Ιουνίου 2011, 12:48

    Το β΄εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου ("Η απόκτηση ... ΔΕΣΦΑ ΑΕ") είναι καθ'υπέρβαση των προβλέψεων του αντίστοιχου άρθρου της Ευρωπαικής Οδηγίας, ενώ τυχόν παραμονή του στο νόμο ενδεχομένως εμποδίσει την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.