• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ε.Δ ( ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΕ)' | 3 Ιουνίου 2011, 12:42

    Άρθρο 129 Διαγραφή υποπερίπτωσης (ββ),περίπτωση (i) της παραγράφου 2.