• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών' | 3 Ιουνίου 2011, 12:01

    άρθρο 108 παρ. 5: Δεν προκύπτει από το υπόλοιπο κείμενο του νόμου πώς διασφαλίζεται ο έλεγχος του δημοσίου. Το ΔΣ ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο που ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον μέτοχο (ΔΕΗ ΑΕ και παρεπόμενους)