• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών' | 3 Ιουνίου 2011, 12:01

    άρθρο 112 παρ. 1 (α): Δεν διασφαλίζεται ο τρόπος επιβολής προς τον μέτοχο (ΔΕΗ ΑΕ και παρεπόμενους), αφού υπάρχει η επιφύλαξη της απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου που ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον μέτοχο (ΔΕΗ ΑΕ) άρθρο 112 παρ. 1 (β): δεν ορίζεται μηχανισμός ελέγχου σε σχέση με την είσοδο νέων μετόχων (είτε μέσω χρηματαγοράς είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης) άρθρο 112 παρ. 2: Δεν προκύπτει πώς διασφαλίζονται οι πόροι αν ο μέτοχος αρνηθεί να συνδράμει και οι ενέργειες της ΡΑΕ αποβούν άγονες (άρθρο 119 παρ. 7 και 8) άρθρο 112 παρ. 3: Σε αντίφαση με το ότι ο μέτοχος ορίζει τα 4 από τα 7 μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου