• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών' | 3 Ιουνίου 2011, 12:59

    άρθρο 117 παρ. 2 (γ): Τι προσφέρει η συμμετοχή των εργαζομένων σε ένα τόσο σημαντικό όργανο; άρθρο 117 παρ. 10 (γ): Η διάταξη καταργεί την αρχή της πλειοψηφίας. Με τη διάταξη αυτή η ΔΕΗ ΑΕ μπορεί να καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ. Ο μηχανισμός που αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή του 10ετούς προγράμματος (άρθρο 118 παρ.5 και άρθρο 119) δεν παρέχει πλήρη προστασία, γιατί έχει χαρακτήρα αμυντικό. Επίσης, η ρύθμιση δεν θα έπρεπε να αφορά το μέτοχο και όχι τη ΔΕΗ ΑΕ;