• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών' | 3 Ιουνίου 2011, 13:55

    άρθρο 133 παρ. 3 : Δεν διασφαλίζεται ο τρόπος επιβολής προς τη ΔΕΗ ΑΕ αφού η ΔΕΗ ΑΕ έχει δικαίωμα προστασίας, το οποίο, μάλιστα, δεν περιγράφεται από τον παρόντα νόμο. Θα έπρεπε, γενικότερα, βασικά στοιχεία της Άδειας Αποκλειστικότητας και Κυριότητας (όπως αυτό) να ορίζονται από το νόμο και όχι απόφαση της ΡΑΕ. Ο μηχανισμός που αφορά την εφαρμογή του 3-7ετούς προγράμματος (άρθρο 139 παρ.2 (η) ) δεν παρέχει πλήρη προστασία, γιατί έχει χαρακτήρα αμυντικό