• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Η.' | 5 Ιουνίου 2011, 00:48

    Παρότι το Υπουργείο παρέχει απλόχερα ρυθμίσεις που ευνοούν το προσωπικό της ΡΑΕ, εμείς οι έξω δεν βλέπουμε πουθενά διαδικασίες αξιολόγησης του έργου που παράγεται και λογοδοσίας στους φυσικούς εργοδότες της ΡΑΕ που δεν είναι άλλος από την κοινωνία και τους καταναλωτές!!! Όπως ανέφερα και στο άρθρο 40 και 41, οι παράγραφοι (γ), (δ), (ε), και (η) ΔΕΝ πρέπει να ορίζονται στον Κανονισμό της ΡΑΕ, αλλά να προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ή να ισχύουν για αυτές οι διατάξεις που διέπουν όλο το δημόσιο