• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΤΑΕΝ' | 5 Ιουνίου 2011, 09:18

    Παρά την επιφύλαξη της παρ. 1 που εξαιρεί τις Α.Π.Ε. από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, προκαλεί απορία η εισαγωγή διατυπώσεων η ερμηνεία και εφαρμογή των οποίων προκαλούν ήδη προβλήματα στην ανάπτυξη και καθιστούν τις επενδύσεις αντικείμενο εκβιασμού. Η άδεια παραγωγής είναι μια άδεια σκοπιμότητας και δεν μπορεί να ενσωματώσει στοιχεία που εξετάζονται σε άλλα στάδια της διαδικασίας από τις αρμόδιες αρχές. Τα στοιχεία (δ) και (ε) πρέπει να διαγραφούν και φυσικά ανάλογη τροποποίηση πρέπει να γίνει στο ν.3468/2006.