• Σχόλιο του χρήστη 'Αχελώος Σαρδηνιεύς' | 5 Ιουνίου 2011, 12:23

    Προσθήκη νέας παραγράφου (0) στο Άρθρο 157 Τελικές και μεταβατικές Διατάξεις 0. Το προσωπικό το οποίο αναφέρεται στα Άρθρα 113, 114 και 115 εάν δεν επιθυμεί να μεταφερθεί στις εταιρίες ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΛΑΓΗΕ Α.Ε., αποζημιώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται και απορρέουν από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ, τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις εν γένει υπηρεσιακές ρυθμίσεις που διέπουν το προσωπικό που κατέχει οργανική θέση στη ΔΕΗ Α.Ε., μετατάσσεται κατά προτεραιότητα και εντάσσεται σε οργανική θέση τακτικού προσωπικού των Οργανικών Επιχειρησιακών Μονάδων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.