• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ' | 5 Ιουνίου 2011, 16:04

    Το προσωπικό (υπάρχον & μελλοντικό ) των εταιρειών του ομίλου ΔΕΗ πρέπει να διέπεται από το ίδιο ασφαλιστικό σύστημα γεγονός που είναι αναγκαίο να φαίνεται στον ιδρυτικό νόμο . Δεν είναι απαραίτητο να διαλύσουμε ένα ασφαλιστικό ταμείο όταν αλλάζουμε τη φυσιογνωμία της εταιρείας .