• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΤΙΝΑ' | 5 Ιουνίου 2011, 16:38

    Υπό ποια έννοια το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί κατασταλτικό έλεγχο, όταν ο παρόν νόμος δίνει την απόλυτη ευχέρεια στη ΡΑΕ να συντάσσει δικό της Κανονισμό Προμηθειών, παρακάμπτοντας τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου?