• Σχόλιο του χρήστη 'Ιακωβος' | 5 Ιουνίου 2011, 16:44

    Dεν υφίσταται ο όρος «ρυθμιστικά» ζητήματα και ως εκ τούτου χρήζει σαφούς διατύπωσης και ορισμού στον παρόντα νόμο για να γνωρίζει το καταναλωτικό κοινό το πεδίο επέμβασης της ΡΑΕ.