• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ' | 5 Ιουνίου 2011, 19:47

    κρινεται αναγκαιο η εισαγωγή και η προβλεπόμενη στο Άρθρο 34 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/1999) περιουσία-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο των Φορέων Ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, επιμεριζόμενη ανάλογα με την ασφαλιστική υποχρέωση έναντι των ασφαλισμένων, που αντιστοιχούν σε έκαστη των εταιρειών