• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' | 5 Ιουνίου 2011, 21:22

    Επί του άρθρου 45: Το Σώμα της Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διατυπώσει το ακόλουθο μοναδικό προταθέν σχόλιο: « Να αντικατασταθεί η παρ. 1 του άρθρου 45 ως εξής: «1. Τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης της ΡΑΕ ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της που εκδίδεται από την ίδια κατόπιν διαβούλευσης με το Σύλλογο εργαζομένων στη ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.1876/1990 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης». Προτείνεται η έκδοσή του να γίνεται με αυξημένη πλειοψηφία της Ολομέλειας της ΡΑΕ και να έχει ελάχιστη διάρκεια ισχύος 3 έτη. Να αφαιρεθεί ο όρος από το εδαφ. γ της παρ. 2 του άρθρου 45 «και οι όροι εργασίας του» ».