• Σχόλιο του χρήστη 'Μάγδα' | 27 Ιουλίου 2011, 10:37

    4. Το διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 και περιλαμβάνει: στ. όψεις με την κατάλληλη απεικόνιση για την κλίμακα που παρουσιάζονται, ζ. τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής. Κατά την έγκριση δόμησης θα ελέγχονται οι όψεις και η τρισδιάστατη απεικόνιση της κατάσκευής??