• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΟΥΔΙΤΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ' | 27 Ιουλίου 2011, 11:04

    1. Εξετάσεις για επιθεωρητής ενεργειακής απόδοσης 2. Εξετάσεις για ελεγκτής δόμησης Αν για κάθε νεο χρειαζόμαστε εξετάσεις και σεμινάρια οι σπουδές που κάνει ο καθένας τι προσφέρουν ? Υπάρχουν τεχνολόγοι μηχανικοί που δεν ανήκουν στο ΤΕΕ. Θα υπάρχει αμεροληψία ή θα κοιτάμε τα του οίκου μας?