• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Β' | 27 Ιουλίου 2011, 11:57

    Σχετικά με την εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο και του περιγράμματος του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων θα πρέπει να αναφέρεται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ87) το οποίο και χρησιμοποιείται από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Η παρατήρηση αυτή έχει σημασία γιατί σήμερα υπάρχουν τα προβολικά συστήματα σε hatt (αναδασμοί, διανομές, παλαιά σχέδια πόλεων), και σε ΤΜ3 (σχέδια πόλεων και επεκτάσεις) ταυτόχρονα με τις χωρικές καταγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου οι οποίες είναι σε ΕΓΣΑ87.