• Σχόλιο του χρήστη 'Μ' | 27 Ιουλίου 2011, 17:30

    Κατ΄ ουσίαν το "Διαγραμμα κάλυψης" είναι πλήρης Αρχιτεκτονική Μελέτη σε σμίκρυνση, με επιπρόσθετη απαίτηση το τρισδιάστατο μοντέλο. Αφού είναι έτσι γιατί να μπλέκουμε με σχέδια "σεντόνια" 2μΧ2μ που δεν θα διαβάζονται (είται λόγω συνολικού μεγέθους είτε λόγω "σμίκρυνσης" των επιμέρους σχεδίων) και να μην υποβάλουμε μια και καλή πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη με δυνατότητα αλλαγής της στην εσωτερική διαρρύθμιση μέχρι την χορήγηση της άδεια δόμησης;