• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Βασιλειάδης' | 27 Ιουλίου 2011, 19:27

    1.Οι Ελεγκτές Δόμησης πρέπει να είναι χωρισμένοι ανά ειδικότητα: α)Τα περί Στατικών, σκελετός, οπλισμοί κ.τ.λ, να ελέγχονται από Πολιτικούς Μηχανικούς, με Ειδίκευση Δομοστατικού. β)Τα περί Αρχιτεκτονικών από Αρχιτέκτονες, Πολ.Μηχανικούς γ)Τα Η/Μ από Η/Μ Μηχανικούς κ.ο.κ Οι Έλεγχοι να γίνονται από μικτά κλιμάκια Μηχανικών. 2.Τα 5 έτη ίσως είναι λίγα, προτείνεται μικρή αύξηση π.χ.7 έτη για Μηχανικούς Πολυτεχνείου και 10 συνολικά έτη για Μηχανικούς ΤΕΙ και αποφοίτους 3-4 ετούς κύκλου σχολών εξωτερικού. 3.Ανά ειδικότητα, πρέπει να πριμοδοτούνται τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, αν αυτές έχουν ΣΥΝΑΦΕΙΑ με το αντικείμενο ελέγχου της εκάστοτε ειδικότητας, π.χ. Ένας Πολιτικός Μηχανικός που ελέγχει τα περι στατικών, να πριμοδοτείται με κάποιο τρόπο, εαν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με ΣΥΝΑΦΕΣ αντικείμενο π.χ. Αντισεισμικός Σχεδιασμός κ.τ.λ.