• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα' | 28 Ιουλίου 2011, 10:13

    Συμφωνώ απόλυτα με το συνάδελφο που αναφέρει ότι, σχετικά με την εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο και του περιγράμματος του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων θα πρέπει να αναφέρεται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ87) το οποίο και χρησιμοποιείται από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Και σίγουρα επιβάλλεται το τοπογραφικό διάγραμμα για κάθε οικοδομική δραστηριότητα να είναι υπογεγραμμένο μόνο από Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ή όπως η δυνατότητα υπογραφής προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και όχι από οποιαδήποτε ειδικότητα μηχανικού.