• Σχόλιο του χρήστη 'Λάζαρος Ελευθεριάδης' | 28 Ιουλίου 2011, 10:26

    Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Σ'ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ , ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ) , ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ , ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΠΑΡΚΕΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ .