• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ' | 28 Ιουλίου 2011, 12:35

    Ο διαχωρισμός των μηχανικών με βάση τα χρόνια εμπειρίας είναι κάτι καθαρά γραφειοκρατικό. Η ουσία είναι να ελέγχεται και στην πράξη εαν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα μέσω κάποιου φορέα πιστοποίησης, ο οποίος οφείλει να ελέγχεται με τη σειρά του με βάση τα διεθνή πρότυπα. Ένας μηχανικός που δεν έχει 5 ετή εμπειρία άλλα έχει την σχετική κατάρτιση ή τη διάθεση να μάθει, πως εξασφαλίζεται ότι θα περάσει τον σκόπελο της 5ετούς πιστοποιημένης εμπειρίας? Ποιός παρέχει τα διαπιστευτήρια και πως εξασφαλίζεται ότι αυτό γίνεται με αντικειμενικό τρόπο? Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια γιαυτό? Επισής, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια κεντρική ιστοσελίδα μέσω της όποιας να επιλέγονται οι ελεγκτές δόμησης ώστε να μπορούν να ασκήσουν την επιθεώρηση σε εθνικό επίπεδο. Αυτή θα πρέπει να περιέχει και σχόλια χρηστών σχετικά με τον κάθε επιθεωρητή και το πόσο καλά άσκησε την δουλειά του (peer-reviewed). Έτσι θα υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Επίσης, προτείνω την ύπαρξη μια ιστοσελίδας στα πρότυπα του michanikos.gr που θα παρέχει κωδικοποιημένα τη σχετική νομοθεσία, τυποποιήσεις και πρότυπα (π.χ. Ευρωκώδικές).