• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΟΣ' | 29 Ιουλίου 2011, 16:20

    Είναι λογικό, εάν ένας Μηχανικός των ΤΕΙ να μην έχει δικαίωμα μελετών για πάνω από 2 ορόφους, να μην έχει ταυτόχρονα και δικαίωμα επιθεώρησης για κτίριο άνω των 2 ορόφων. Αντίστοιχα και στις άλλες ειδικότητες. Δεν νοείται π.χ. Τεχνολόγος που μπορεί να πάρει άδεια 250kW, να καλείται να ελέγξει Υποσταθμό 2.000 kW.