• Σχόλιο του χρήστη 'Φώτης Θ. Καλουδιώτης, ΑΜ' | 31 Ιουλίου 2011, 19:39

    Είναι αυτονόητο ότι 60 (ή και 160) ώρες σεμιναρίου, δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν 5 χρόνια σπουδών και άλλα τόσα (ή και παραπάνω) χρόνια εμπειρίας. Αν απομακρυνθούμε από το μικρό συμβατικό κτίσμα, ουσιαστικός έλεγχος (τόσο όσον αφορά τη μελέτη, όσο και όσον αφορά την κατασκευή) μπορεί να γίνει μόνο από την κάθε ειδικότητα για τον τομέα της. Γι αυτό, ο έλεγχος δόμησης, πρέπει να διαβαθμίζεται τόσο οριζόντια (ο αρχιτέκτονας για το κτιριολογικό, οικοδομικό, μορφολογικό μέρος - ο στατικός για τον ΦΟ.- ο μηχανολόγος για τα ΗΜ, κοκ), όσο και κατακόρυφα (υπάρχουν κτίρια τόσο σύνθετα, που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αξιόπιστου ελέγχου από πτυχιούχο τεχνολογικής εκπαίδευσης). Επιπλέον, όταν οι έλεγχοι γίνονται από ανασυντιθέμενα κάθε φορά μικτά κλιμάκια μηχανικών, προσεγγίζεται περισσότερο η διατυπωμένη στην παρ. 1.1 ανάγκη της Αιτιολογικής Έκθεσης του ΣΝ.