• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Β' | 1 Αυγούστου 2011, 10:45

    @azoulias Από πότε έχουμε Εθνικό Κτηματολόγιο πλήρες για όλη της Ελλάδα; Αυτό είναι ανακριβές. Κτηματολόγιο υπάρχει για ένα μικρό τμήμα της χώρας με πάμπολλα συσσωρευμένα προβλήματα το οποίο είναι προϊόν αεροφωτογραφιών με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Άλλο πράγμα είναι η επίγεια αποτύπωση και η ακριβής εφαρμογή του τίτλου μιας ιδιοκτησίας στο έδαφος και άλλο η απόδοση με άγνωστη ακόμη ανοχή και ακρίβεια μιας ιδιοκτησίας σε έναν ορθοφωτοχάρτη. Για τον λόγο αυτό σήμερα στις πολεοδομίες δεν υπερισχύουν οι καταγραφές του Εθν. Κτηματολογίου αλλά το τοπογραφικό που προσκομίζεται. Ανοησία ήταν η διαρκής αναβολή της ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου και όχι η απαίτηση για εξαρτημένα τοπογραφικά.