• Σχόλιο του χρήστη 'dt' | 2 Αυγούστου 2011, 21:51

    Η απαίτηση τρισδιάστατου μοντέλου θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολική, γιατί ξεφεύγει από τα όρια του αυστηρού κατασκευαστικού σχεδίου, το οποίο περιέχει μόνο χρήσιμη πληροφορία για την κατασκευή και όχι άχρηστη (πάντοτε αυστηρά κατασκευαστικά), και μπαίνει στα όρια της απλής κατανόησης από άτομα που δεν έχουν εξειδικευμένο επίπεδο τεχνικής κατανόησης. Το τρισδιάστατο μοντέλο δεν έχει διαστάσεις, ή δεν δίνει σε καμία περίπτωση περισσότερη πληροφορία διαστάσεων σε σχέση με τη σύνθεση των υπολοίπων σχεδίων. Π.χ. απευθύνεται στον πελάτη, ο οποίος δεν έχει την ικανότητα σύνθεσης στο μυαλό του των επιμέρους όψεων κλπ. σχεδίων για τη δημιουργία τρισδιάστατης άποψης του θέματος. Όμως ένα σχέδιο γίνεται πάντοτε για καθαρά κατασκευαστικούς σκοπούς. Εάν ο πελάτης ή ο μάστορας δεν καταλαβαίνουν πώς θα διαμορφωθεί μία κατασκευή, ή εάν ο Μελετητής επιθυμεί να καταστήσει πιο σαφές το θέμα του, τότε είναι θέμα καθαρά διαπροσωπικό δικό τους ο Μηχανικός να τους δώσει με έναν πρόσφορο τρόπο να κατανοήσουν το θέμα, ακόμη κι αν χρειαστεί να προβεί σε (αμειβόμενο φυσικά) τρισδιάστατο μοντέλο. Δεν νομίζω ότι για την Άδεια Δόμησης θα έπρεπε να υλοποιηθεί υποχρεωτικά κάτι τέτοιο.