• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΙΣΗ' | 31 Ιανουαρίου 2011, 23:22

    Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες να δουλέψουν και να μην μείνουν άνεργοι έως και την οριστική έναρξη λειτουργίας της επιτροπής.