• Σχόλιο του χρήστη 'Tracerco' | 22 Ιανουαρίου 2013, 14:49
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    14. Οι διαστάσεις της προτεινόμενης φορητής συσκευής για επιτόπια ανάλυση και ανίχνευση μη αφαιρέσιμων ιχνηθετών πρέπει να είναι μικρές (π.χ 50cm x 50cm x 50cm) ενώ το βάρος της να μη ξεπερνά συνολικά τα 25 kg (Ευρωπαϊκό όριο άρσης από ένα άτομο). Αυστηρά προτείνεται οι φορητές συσκευές που θα χρησιμοποιούνται να έχουν περάσει από test δονήσεως (π.χ. ΕΝ 60068-2-64). Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συσκευές ευάλωτες σε δονήσεις είναι πολύ πιθανόν τόσο να υποστούν βλάβες όσο επίσης και να αμφισβητηθούν στο δικαστήριο τα αποτελέσματα των ελέγχων. Πολύ σημαντικό είναι επίσης η φορητή συσκευή να μη χρησιμοποιεί μεγάλη μονάδα παροχής ρεύματος και να μεταφέρεται με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. 15. Η χρήση των αναλυτών της TRACERCO είναι απολύτως ασφαλής και όλα τα μέρη των αναλυτών είναι προστατευμένα. Οδηγίες για τη χρήση παρέχονται κατόπιν αίτησης από τις αρχές. 16. Η ποσότητα δείγματος που απαιτείται για τη μέτρηση των αναλυτών της TRACERCO είναι ελάχιστη (< 2 ml) ενώ δεν πρέπει να απαιτείται καμία πρότερη κατεργασία δείγματος. Τονίζεται ότι συνήθως για λόγους ευκολίας και ασφαλείας χρησιμοποιούνται ελαφρά μεγαλύτερες ποσότητες (~ 5 ml). Ο χρόνος ανάλυσης για την αναλυτική συσκευή μας είναι περίπου 2 λεπτά. Στον χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται ΚΑΙ ο χρόνος εκκίνησης (start up time) της συσκευής. Προτείνεται να καθοριστεί αυστηρά τι περιλαμβάνει ο όρος “χρόνος ολοκλήρωσης επιτόπιας δοκιμής”. 17. Α) Κάθε αναλυτική συσκευή συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγκυρότητας του κατασκευαστή. Όσον αφορά την διαπίστευση από εργαστήριο του ΕΣΥΔ προτείνεται να διεξαχθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου από το ίδιο το Γενικό Χημείο του κράτους και συνεργαζόμενα εργαστήρια ώστε να διαπιστευθούν οι συσκευές από ελληνικό κρατικό φορέα. Β) Απαντήθηκε στο 16. Γ) Παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, USB ή tablet ή άλλη απομακρυσμένη βάση δεδομένων των ελεγκτικών αρχών ενώ ταυτόχρονα τα αποτελέσματα των ελέγχων «κλειδώνουν» και δεν αλλοιώνονται από ανθρώπινη παρέμβαση. 18. Όλες οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης, βαθμονόμησης αλλά και επιπλέον πρακτική εκπαίδευση σε ελεγκτές παρέχονται ως μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης που θα διεξάγει η TRACERCO σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία της από το ελληνικό κράτος. Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας των αναλυτών κυμαίνεται από -5 έως 60 οC και γιαυτό υποστηρίζει ελέγχους σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας με ιδιαίτερα δύσκολες θερμοκρασιακές συνθήκες όπως είναι η ηπειρωτική χώρα. 19. Σημειώνουμε ότι δεν επικυρώνεται η μέθοδος βάση του προτύπου ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/IEC 17025 αλλά οι συσκευές ανάλυσης, καθώς το πρότυπο αυτό είναι εργαστηριακό. Οι εταιρίες που θα μετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης πρέπει να υποβάλλουν τις συσκευές τους σε έλεγχο σε εργαστήριο πιστοποιημένο με ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/IEC 17025 που θα ορίσει το ελληνικό κράτος. 20. Η μέθοδος ανάλυσης της TRACERCO δε παράγει ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 21. Όλες οι ζητούμενες πληροφορίες και λεπτομέρειες της μεθόδου ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί θα χορηγηθούν από την εταιρία μας στις ελληνικές αρχές κατόπιν αίτησης. Παρακαλούμε να δοθεί διευκρίνιση στον όρο “ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”. Η ποιότητα αναφέρεται σε συσκευές, προϊόντα ιχνηθέτησης;