• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης' | 30 Οκτωβρίου 2013, 11:53

    Υπάρχουν ακίνητα που έχουν δεσμευθεί για πλατείες και δρόμους, σύμφωνα με εφαρμογή επέκτασης σχεδίων πόλης. Εισήγησή μου είναι, να απαλλάσονται του Ενιαίου φόρου (ΕΝΦΑ) τα υπόψη ακίνητα, για τα οποία είναι αδύνατη εξ αντικειμένου η αξιοποίησή τους, με συνέπεια να μην μπορούν να ανταποκριθούν στον ΕΝΦΑ οι ιδιοκτήτες τους. Και το άδικο της υπόθεσης θα είναι να φθάσουμε στο σημείο να υπάρξει κατάσχεση δεσμευμένου ακινήτου, λόγω μη απόδοσης ΕΝΦΑ. Στην παράγραφο αα΄ να υπάρχει πλήρης απαλλαγή για τα ακίνητα που είναι δεσμευμένα από την κεντρική διοίκηση είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ).