• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Πλατανίστας' | 30 Οκτωβρίου 2013, 11:31

    Δεν είναι συνταγματικό και δίκαιο η μείωση του ΕΝ. Φ. Α. να είναι 30% σε κάθε περίπτωση μερικής απαγόρευσης . Θα έπρεπε ανά περίπτωση μερικής απαγόρευσης από οποιαδήποτε αιτία , όπως π.χ. σε κάθε περίπτωση περιορισμού δόμησης, η μείωση να είναι αντίστοιχη της μείωσης του δικαιώματος δόμησης ώστε πχ αν αυτή είναι μειωμένη κατά 80% η μείωση του ΕΝ.Φ.Α να είναι επίσης 80%, ή αν η μείωση του δικαιώματος δόμησης είναι 40% , η μείωση του ΕΝ.Φ.Α να είναι επίσης 40% κ.λ.π.