• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Ισπόγλου' | 30 Οκτωβρίου 2013, 14:39

    Η ρητή εξαίρεση των ΟΤΑ από τη φορολογίας ακινήτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την συμπερίληψη για λόγους ισότητας και των επιχειρήσεων ΟΤΑ α΄ ή/και β΄βαθμού, καθώς και αυτές αποτελούν πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3429/2005) εμπίπτουν στους περιορισμούς και απαγορεύσεις των νόμων (μισθολόγιο, ΑΣΕΠ, προσλήψεις, προμήθειες κλπ.) και κατά συνέπεια θα πρέπει ως προς και τα προνόμια και όχι μόνο ως προς τις υποχρεώσεις τους οι επιχειρήσεις αυτές να απολαύουν των αυτών προνομίων, για λόγους ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος) αλλά και διότι σκοπός των επιχειρήσεων αυτών είναι η προώθηση κοινωφελών δράσεων τις οποίες η φορολόγηση των ακινήτων καθιστά απολύτως ανέφικτη προσβάλλοντας την οικονομική ελευθερία (άρθρο 5 συντάγματος). Ειδκότερα οι επιχειρήσεις ενεργού πολεοδομίας του ν. 947/1979, οι οποίες επιτελούν κοινωφελές έργο, πρέπει να εξαιρεθούν της φορολόγησης διότι ιδρύθηκαν με σκοπό και στόχο ακριβώς την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, την αειφόρο οικιστική ανάπτυξη και την οργάνωση του οικιστικού και πολεοδομικού και χωροταξικού περιβάλλοντος. Συνεπώς προτείνουμε την απαλλαγή των ακινήτων ιδιοκτησίας εταιρειών ενεργού πολεοδομίας οι οποίες ιδρύθηκαν στη χώρα δυνάμει του ν. 947/1979 και του άρθρου 24 του συντάγματος, καθώς η φορολόγηση αυτών συνιστά εμπόδιο στην εκ του ανωτέρω νόμου και του ανωτέρω άρθρου του συντάγματος επίτευξη του σκοπού τους, δηλαδή την οικιστική ανάπτυξη και την πολεοδομική και χωροταξική αναμόρφωση και βελτίωση των υποδομών της χώρας. Με εκτίμηση Κωνσταντίνος Ισπόγλου Διευθύνων Σύμβουλος Δημοτικής Επιχειρήσης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης Α.Ε.